big-zulu-150-bars

Big Zulu

150 bars

Leggi il Testo, la Traduzione in Italiano, scopri il Significato e guarda il Video musicale di 150 bars di Big Zulu contenuta nell'album 150 bars. “150 bars” è una canzone di Big Zulu. 150 bars Lyrics.

TRADUZIONE - Big Zulu - 150 bars

Vai al Testo Originale
Vuoi inserire un nuovo brano? Inviaci il testo!

VIDEO MUSICALE


TRADUZIONE - Big Zulu - 150 bars

Ayi, shun wenkabi
Ay awuthi siyizwe stallion sekonakele
(Ke Hip Hop Dawg)
Asengenile amanzi endlini mfo kaMgule
Ayikho in ezakwenziwa sebebhedile
Ufuseg akabe ufusegi ke manje angeke
Sisabuyela emuva
Ay khaleke konakele ke maje
Ay iNkabi Nation manje ngeke ngibingelele
Senizongithola ngaphakathi ngiginga indoda
Ingalindele
Ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele
Ithi izo save iHip Hop iy saver njani nayo iy fele
Inkabi ingaphakathi ayibingeleli ayisaqoqothi
Umfan' uyodlala nowabo ushun wenkabi awusatotosi
Ng' khule iy'nsizwa ziboshiwe kulelizinga asisankonkothi
Nina nijwayel' iPiano la kusho iHipHop as'kokodi
Woz' eNkab mawufuna iBeef uzofika itafula lidekiwe
Uhlale wazi may' ngakuhlula uzophuma ingozi sik' gqemile
Uthi sibonela kuwe upheth' iGame, usudakiwe?
Albero genealogico ishlahla sensangu, yin' engathi usubhemile
Ok angiqale ngawe ngoba ngathi usuyaspeeda usese mncane mufasa kim' awuhlukile noSimba
Ay'khale may'khala lakim' akekho ozongithinta
Kule industry sengi Famous ngiwu Nkulunkulu niyangisumisa
Uxolo ma nobaba ang'soze ngathuka ifamily
Kuleli hlathi ngiwuthazane ngisadlala nambhubesi
Ngiqinisa abafana sebenomqondo wama thekeni
Ama los? komRapper iskinny jean sekunokuvela iphenti
Am Zulu uomo con il potere angisakhulum ngo Nasty C
Iflow kimi itotal komRapper kukhuphuka iBP
Akekho ongang' thinta ningangitseheli ngo Stohie T
IMercedes isentanyeni kodw' ama Garage aEmpty
Hip Hop iphethwe iNkabi usomaTekisi ithini iClock
Nijuthwa iFacebook noTwitter bati nidumile ko TikTok
Nikhuluma kakhulu ngayhi ninokugqoka iy'kinnyTop
Kukhon' obhadelewa ukushaywa nikhala kamndand' njenjo Slik Talk
Ubani uStogie T uye wenzani savuka sezwa?
Umkhonto kim usesandleni èdudla ngis'shiya siphethe inxeba
Ngidla amaBars ung' dlela umona ingulube inginonele
Isdudla sinokufana nebhola, non mi importa ukuk' khahlela
Kunzima ukufica inkabi bafana sekuyakhuphukela
Sikhipha amaHit tutti i giorni anofika soncobelela
Bhayiziswa amaCommento angabe nje niya
Concentratore ngoba iGame ibuzwa kim engathi KuHipHop ngiyiCommentator
Nithi uZulu akasaRap, kanti nikhukuma amanga
Ngaqala ujuRapper nibancane, nanisathi inyam'inama
Indlala ibanga ulaka kant ulaka lubanga indlala
Sinemali eningi siye Duabi 3.7 ukubona intaba
Ngikhuluma lezindaba ngoba akekho engimsabayo
Angibuze ukhona ogolozayo noma nje ongigolombayo
Ngeke nibkekane nami none nje nizingane ey 'khasayo
Bathi niFly ngibon' iy'mpiko ngathi nibaningi eniphaphayo
Ngiphendule iRap iRenk ukhona ofuna ukuthini
NgiQasha uCassper noKwesta ntambama ngifuna iChecking
Usomatekisi onemali, vele nginemali eningi
Sono ambizioso e affamato ngilamba ngidle amaArtista
Yanzima lendaba, inkabi ibulala amajaha
Akekho ongngithinta ngeke umthinte umuntu umsaba
Kwakhala umadala wathu la kushuni akudlalwa
Ulambile ufuna iBeef eNkanbi asinayo iDeal yendlala
Ushuni wenkabi awuncengi, nginiqonda ngo anginicengi
Maningazwanga ukuthi ngithini anosondela nje anginihlebi
Iblukwe iStallment anlingixegi, inaba yoSkrrSkrr angiyi ngeni
100K performance ningangitsheli ngabo 25k
L'HipHop morirà quando lo dirai tu, tu morirai quando lo dirò io
Kufa kwakho kuaTrenda ngathi icala lakaSenzo
R.I.P King Pro, Ricky Rick, Makhado
Angidlali quando è tempo di contanti ngakuheka uthola ik.O
Mina ngiyiNkaalatha uShuni Wenkabi Inxakanxaka
Basukele ingadlangla iskhondlakhondla inyakanyaka
Wena K.O uyiqhakaqhaka ngakucela iFeature wangishayashaya
Ngakugcina ythatha iz'ngane zeskole wawudume ngeCaracara
Wena Stogie T lana asikho eOver Seas naleslungu sakho esingapheli ungaidaleli isphithiphithi
Omunye ngamcela iFeature wathi ngiyabanda ngindikindiki
Bheka manje ubanda mpo wagcina iHit nge Tsikitsiki
Bafana ngicwela ukuphapha ozongiphendula ngidonsa impama
Ningangitsheli ngesphukuphuku unoya anginaso iskhathi sohlanya
Akaphilile loyo ekhanda angasekela iNkosi yohlanga
Ufuna Beef ngikunika inkomo engakadliwa ngathi eyentombi yomhlanga
Manje ngisese sotto terra, Inkabi isakhothwa ngamadlozi
Khuza om'rapper amaGold digger ngisengaba gubhlela umgodi
U-AKA noK.O ngagcina nithi niRunner iJozi
Nigijimaphi ngoba asini boni, kwaphela iComrade maraton
Hip Hop ikude ukufa mangisasekhona
Ikude ukuphupha om'Rapper ngibalisa phansi sweet dream bakude ukuvuka ngi under ground ngikude ukubuya
IFlow imnazi bakude ukuvutha, ngivala
NgamaBars ngeke kuLoot angiyena uZuma
Sengiqedile nge Vecchia Scuola ngingena Ku Nuova Scuola wena

Vai al Testo Originale

CONDIVIDI

Questo testo ha informazioni mancanti? Contattaci Ora!