Lyric Music

Leggi il Testo, la Traduzione in Italiano, scopri il Significato e guarda il Video musicale di Zar di L’Elfo e Vacca contenuta nell'album Vangelo II Luka. “Zar” è una canzone di L’Elfo. Zar Lyrics.

TESTO - L’Elfo - Zar

VIDEO MUSICALE

Jak mnie nie skumasz, to prób swych nie przerwij
Kiedyś się uda, dzięki za fatygę
2:47, hala odlotów, nade mną wielki napis: Berlin Tegel
Cała ta banda idiotów została z tyłu za mną
Całe to bagno, opinie, tylko nikt wie, co jest prawdą
Jebać całe tamto, dziś wiem, było warto
Wtedy chciałem rzucać w piździec wszystko, co traciło ważność
Żyłem tą Hiszpanią bardzo wtedy stojąc tam sam
Było tak cicho, przed pierwszym lotem, leciałem nim
Upadły Don Kichot i gdzie mój Sancho Pansa
I ta pieniędzy garstka – wiedziałem, że nie starczy mi
Coraz dalej od mojego państwa, leciałem myśleć sam na sam
Czy jest po co tam wracać?
Moja wielka hiszpańska ucieczka, ej
Spieprzam sam przed sobą, ty, przepraszam

Rozpoczynamy lot, razem z kierunku chmur
Spadamy w dół, spadamy w dół
Idę na kolizyjny kurs (x2)

Wysiadam, hala przylotów, biorę bagaż
Aero Puerto de Malaga, no błagam, czeka na mnie szofer
Angielski jest jak opłatek, kiedy do mnie gada
143 km pod hotel, a potem, 2/2/8 z widokiem na morze
Wilgotne dłonie przed pierwszą randką
W telefonie piszą do niej, że już jestem i tu jest koniec marzeń
Które zderzą się z prawdą
Tu tu nie dowiem się, nie jest tą kobietą
Sam zacząłem więc gram tą rolę mimo to
Już wieczorem, tak bardzo ją pierdolę
To ten stan, gdzie oboje mamy to wino flow
Zobojętnieni alkoholem, zagubieni
Z otwartym balkonem płyniemy z szumem fal
Obydwoje nie wiemy czego chcemy
A świat nie wie o nas, to ona i ja

Rozpoczynamy lot, razem z kierunku chmur
Spadamy w dół, spadamy w dół
Idę na kolizyjny kurs (x2)

Spędziliśmy parę nocy tak razem
Ja z tą dziewczyną co pływała na statkach
Nawet już załatwiała mi pracę
Miałem szansę być DJ’em na pokładowych rautach
Wiedziałem, że nic z tego nie będzie
Dzieli nas przepaść, nie ma co czekać, muszę przepaść
Byłem dokładnie w tym momencie, gdy zaczynasz mieć do siebie pretensje, że się nie da…
Siedziałem sam w apartamencie 2/2/8
Myślałem o tym jaki to jest kurwa zakręt
Żarł mnie żal, żar gasł w papierosie
Wziąłem długopis, wyjąłem z biurka czystą kartkę
Mój osobisty spis cudzołożnic
Lista dziewczyn, z którymi coś mógłbym
Same potencjalne miłości
Emocjonalny butik, wiesz, żadne kurwy, ej
Ludzie często łażą plażą marząc
Wziąłem słuchawki, poszedłem sam się martwić tam do nich
Byłem dokładnie w takiej sytuacji
Gdzie świat Cię zwala z nóg, a nie kładzie się pod nogi u stóp
Piasek? Pytasz o pracę, dno to tam
Pytasz o kasę? To raczej już no-flota
I szedłem jak idiota przez tą plażę
W tym czasie Captain Wrona lądował bez podwozia, ej

TRADUZIONE in Italiano - Zar


Se non mi capisci, non smettere di provarci.
Un giorno starò bene, grazie per il disturbo.
2:47, la sala delle partenze, sopra di me un grande cartello: Berlino Tegel
Tutti quegli idioti erano dietro di me
Tutta questa palude, opinioni, solo che nessuno sa cosa sia vero
Fanculo tutto questo, oggi lo so, ne è valsa la pena

Poi ho voluto buttare tutto ciò che non era più valido
Ho vissuto che la Spagna in quel momento era molto sola.
Era così tranquillo, prima del primo volo, l'ho pilotato
Don Chisciotte è caduto e dove il mio Sancio Pansa
E questa manciata di soldi - sapevo che non ne avrei avuto abbastanza
Sempre più lontano dal mio paese, sono volato via per pensare con la mia testa

C'è qualche motivo per tornarci?
La mia grande fuga spagnola, ehi
Sono fottuto di fronte a me stesso, tu, scusa

Iniziamo il volo, insieme alla direzione delle nuvole
Cadiamo, cadiamo

Vado in rotta di collisione. (x2)

Scendo, la sala degli arrivi, prendo i bagagli
Aero Puerto de Malaga, per favore, l'autista mi sta aspettando.
L'inglese è come una cialda quando parla con me
143 km fino all'hotel e poi, 2/2/8 con vista sul mare

Mani umide prima del primo appuntamento
Al telefono le scrivono che sono già qui, ed ecco la fine dei sogni
Che si scontrerà con la verità
Non lo scoprirò qui, non è quella donna
Così ho iniziato a recitare il ruolo io stesso, ma
È sera, me la scopo così tanto

Questo è lo stato in cui entrambi abbiamo questo flusso di vino
Inaffiati dall'alcol, persi
Con il balcone aperto, stiamo nuotando con il rumore delle onde
Entrambi non sappiamo cosa vogliamo
E il mondo non sa di noi, siamo lei ed io

Iniziamo il volo, insieme alla direzione delle nuvole
Cadiamo, cadiamo
Vado in rotta di collisione. (x2)

Abbiamo passato qualche notte insieme così
Io e quella ragazza che navigava sulle navi

Mi ha anche trovato un lavoro
Ho avuto la possibilità di fare il DJ a bordo di rauts
Sapevo che non avrebbe funzionato
Siamo separati da un abisso, non c'è bisogno di aspettare, devo scavare un abisso
Ero proprio nel momento in cui si inizia a risentirsi del fatto che non si può...
Ero seduto da solo nell'appartamento 2/2/8.

Stavo pensando a che cazzo di svolta è
Mi dispiaceva per lui, si spegneva in una sigaretta
Ho preso una penna, ho preso un foglio pulito dalla mia scrivania
La mia lista personale di adulteri
Una lista di ragazze con cui potrei fare qualcosa
Il potenziale dell'amore da solo

Boutique emozionale, sai, niente puttane, ehi
La gente spesso va in spiaggia sognando
Ho preso le cuffie, sono andato a occuparmene io stesso.
Mi trovavo esattamente in questa situazione
Dove il mondo ti butta giù e non ti stende ai tuoi piedi
Sabbia? Tu chiedi lavoro, il fondo di esso lì

Mi stai chiedendo dei soldi? E' più un no-flot
E ho camminato come un idiota su questa spiaggia
A quel tempo, Capitan Corvo atterrò senza carrello d'atterraggio, ehi

CONDIVIDI

Leggi un testo casuale di L’Elfo