Lyric Music

Speranza

Spall a Sott

in

Leggi il Testo, scopri il Significato e guarda il Video musicale di Spall a Sott di Speranza contenuta nell'album . “Spall a Sott” è una canzone di Speranza. Spall a Sott Lyrics.

TESTO - Speranza - Spall a Sott

VIDEO MUSICALE


TESTO - Speranza - Spall a Sott

[Strofa 1]

Buongiorno m mann `o rione
Cann riun
Ind a sta giungl agg magnat ’o lion
Vuo nu milion? Cinque minut
M`appresent ropp duje juorn
Tropp real il mio entourage
M par a stazion central
Ij che muort `e famm
Ma annanz e femmn
Facimm tutt ’e laureat
N`accettamm
Enchanté
Ma fa cu un che è chiu buon `e te
Vaj truenn monet
Nun teng manc `o bidet
Ripart comm `o 46
Cacc `o fierr, ma serj
Facc `o rap a Casert
L`urdm e chill sterei a cassett
Tu m parl e progett
Ma a me nun m n fott
Stonda saitell sul che ’e buon

[Ritornello]

Spall a sott!
Spall a sott!
Spall a sott!
Spall a sott!

[Strofa 2]

Senza giacc e mutand
Accussì so vnut
Rong cunsigl ’o cumpagn
E po m drog co pat
Stamm a casacarut
`E nott ancor [?]
whatsapp
Scans ’o post `e blocc
Fratè ammacchiat `o fumm
A nuje chesta gent nun c piac
Appriparm a brace fa l`urdm viagg
Po no facc chiù, citazion scriv ngopp a Facebook
A Casert tnimm ’a Reggia
Facia d`angel uocchie bell
Facc cos ca tu manc immagin che ne sape
`O Rafè
A pnsa a mal nun a ngarr spiss ma serj
Nu bacion n`approfitt pe cumpagn e Marcianise frate ma serj
Gir ca sicura chius ferm for `o casell
Ma même pour la tête a merde
Me se la tient !
Tu me poto oxical
Coûttá comme Zidane
Tu me poto au trône
Sous to la local
Soldat du calif
Une pêtite caisse
Famm nu calipp
O lag Ucrain
Mo stong cu gl`arab, `o clim è macabr
Ma teng n`alib, veng re tenebr
E tu te ne a ij
M facc zumbà in miezz a Telaviv
Ra speranz facc sul `o prestanomm
`O giurnal album `e figurin
Classe e eleganz firmat Casamonica
Speranz l`urdm a murì!

[Ritornello]

Spall a sott!
Spall a sott!
Spall a sott!
Spall a sott!

CONDIVIDI

Questo testo ha informazioni mancanti? Contattaci Ora!