Satyricon

Forhekset

Leggi il Testo,la Traduzione in Italiano, scopri il Significato e guarda il Video musicale di Forhekset di Satyricon contenuta nell'album Nemesis Divina. “Forhekset” è una canzone di Satyricon. Forhekset Lyrics.

TESTO - Satyricon - Forhekset

Vai alla Traduzione

VIDEO MUSICALE

TESTO - Satyricon - Forhekset

Forhekset av tidenes vind, Besatt av Nattens kolde gufs

Under ravnsvart himmel de bedriver Blodskam og hor

Med skingrende stemmer de påkaller Dypets makter

I en sirkel bundet av Grimme visjoner


Båret av dyrets Glans, Omfavnet av dødens vinger

Av det dypeste hat i det sorteste av det mørke

I en eng av torner... Nå i fullmånens besettende lys


De nagler englene til jorden med sjel og kropp

Kaos hersker over de hvite domener

Profetier blir oppfylt

Jorden står i et hav av flammer

Vai alla Traduzione

CONDIVIDI STORIES

Crea gratuitamente un'immagine con i tuoi versi preferiti pronta per essere condivisa nelle tue storie social.
Vuoi inserire un nuovo brano? Inviaci il testo!

Questo testo ha informazioni mancanti? Contattaci Ora!